Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika


Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ dla studentów w roku akademickim  2016/17

Zasady finansowania wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), zgodnie z umową zawartą     z Politechniką Rzeszowską na rok akademicki 2016/17 ustala się jak następuje:

 1. Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Wysokość indywidualnego grantu ustala się zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanymi przez Narodową Agencję:

 

Kraje należące do danej grupy

 

 

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

                                       400

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)

300

 

Studenci otrzymują dofinansowanie na jeden semestr pobytu.  Przedłużenie okresu studiów o kolejny semestr w obrębie tego samego roku akademickiego jest możliwe bez gwarancji przydzielenia funduszy na dodatkowy okres pobytu. 

Studenci niepełnosprawni: mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie przyznawane na wniosek złożony przez studenta w Narodowej Agencji. Dodatkowe środki rozliczane są według kosztów rzeczywistych.

Studenci ze stypendium socjalnym: studenci otrzymujący stypendium socjalne w roku akademickim 2015/16 otrzymują dodatkowo stypendium w wysokości 200 Euro miesięcznie, na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o wyjazd, poświadczonego przez dziekanat.

 1. Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Wysokość indywidualnego grantu zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanymi przez Narodową Agencję:

 

Kraje należące do danej grupy

 

 

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)

400

 

Studenci otrzymują dofinansowanie na 3 miesiące pobytu.  Przedłużenie okresu praktyki w instytucji przyjmującej w obrębie tego samego roku akademickiego jest możliwe bez gwarancji przydzielenia funduszy na dodatkowy okres pobytu. 

 

 1. Dofinansowanie ze środków Programu Erasmus+/OM

Studenci mogą ubiegać się o zwrot części kosztów podróży do kraju pobytu,                             z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznych środków transportu. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest przedstawienie faktury, gdzie nabywcą biletu jest Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-66-999. Faktury wystawione na indywidualną osobę, jak również w formie elektronicznej nie będą akceptowane. Wysokość zwrotu w przypadku biletów w ‘obie strony’ wynosi 49% kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Wysokość zwrotu w przypadku biletów w ‘jedną stronę’ wynosi 100% kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Faktura powinna być dostarczona w roku wyjazdu, bądź powrotu studenta i może być podstawą do zwrotu jedynie w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zwrot części kosztów podróży finansowany jest ze środków Programu Erasmus+/OM.

 1. Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych funduszy

SMS: W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie rozdzielony w obrębie tej samej kategorii mobilności na:

 1. zwiększenie liczby wyjeżdżających,
 2. granty dla studentów przedłużających pobyt.

SMP: W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie rozdysponowany w obrębie tej samej kategorii mobilności w kolejności na:

 1. zwiększenie liczby wyjeżdżających,
 2. granty dla studentów przedłużających pobyt.

Redystrybucja w każdym z przypadków będzie uwzględniała otrzymywane wsparcie finansowe z instytucji przyjmującej. Wynik rekrutacji jest decydujący przy wyborze kandydatów z listy rezerwowej, przy czym pierwszeństwo otrzymają studenci wyższych semestrów i ci, dla których firmy przyjmujące będą dostępne.

 

 1. Czas pobytu, a wysokość stypendium

SMS/SMP: Stypendium rozlicza się po powrocie studenta z uczelni/ instytucji przyjmującej. Przy określaniu okresu pobytu uwzględnia się czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt, wydanym przez uczelnię/instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozlicza się z dokładnością do 1 dnia.

W przypadku samowolnego skrócenia pobytu w stosunku do umowy finansowej podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią, grant zostanie ponownie przeliczony, co będzie skutkować wezwaniem do zwrotu części wypłaconych, a nienależnych środków.

Podstawę rozliczenia finansowego wyjazdu stypendialnego stanowią następujące dokumenty:

 • potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię/instytucję przyjmującą określające czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
 • wykaz zaliczeń (Transcript of Records) (dot. SMS),
 • sprawozdanie wg. wzoru (dot. SMP),

Każdy stypendysta zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego on-line przed wyjazdem i po powrocie, oraz udziału w kursie językowym on-line OLS. Po powrocie każdy stypendysta zobowiązany jest do uzupełnienia Ankiety Stypendysty Erasmus+ on-line.

Zatwierdził: prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,

 

Rzeszów, dnia: 27.09.2016


Dział Współpracy Międzynarodowej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 743 2505

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności