Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ dla pracowników w roku akademickim 2016/17

1.      Wyjazdy pracowników STT/STA

 Wysokość indywidualnego grantu ustala się zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanymi przez Narodową Agencję:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w Euro przy wyjazdach trwających dłużej niż 14 dni*

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

* Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

2.      Finansowanie ze środków Działu Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowe pokrywa koszty podróży.

 

3.      Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych funduszy

W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie przyznany osobie z listy rezerwowej.

W przypadku otrzymania dodatkowych środków od Narodowej Agencji ich rozdział nastąpi według zasad określonych powyżej. Redystrybucja nastąpi zgodnie ze stawkami określonymi w „Zasadach alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanych przez Narodową Agencję.

4.      Czas pobytu, a wysokość stypendium

Stypendium rozlicza się po powrocie pracownika z instytucji przyjmującej. Czas trwania stypendium określa się w dniach. Nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych + podróż. Podstawę rozliczenia wyjazdu stypendialnego stanowią następujące dokumenty:

a.       otrzymane przed  wyjazdem:

·         STA: Indywidualny plan kształcenia, STT: Indywidualny plan pracy,

·         zaproszenie,

·         złożenie wniosku na wyjazd zagraniczny.

 

b.      dostarczone po powrocie:

·         potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię/ instytucję przyjmującą określające czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (do rozliczenia bierze się pod uwagę dni robocze),                 

·         karty pokładowe w przypadku korzystania z połączeń lotniczych, bilety kolejowe, autobusowe lub delegacje przy wyjazdach samochodem,

·         rozliczenie otrzymanych dewiz.

 

5.      Rozliczenie kosztów podróży

Koszty podróży będą finansowane jedynie w przypadku kiedy podróż miała miejsce jeden dzień przed pobytem w instytucji przyjmującej oraz jeden dzień po jego zakończeniu. W przypadku naruszenia tych zasad pracownik musi indywidualnie pokryć koszty podróży.

Po powrocie każdy stypendysta zobowiązany jest do uzupełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa on-line.

Zatwierdził: prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,

Rzeszów, dnia 27.09.2016


Dział Współpracy Międzynarodowej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 743 2505

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności